Chính sách cho đại lý và khách buôn

PHƯƠNG ÁN TÍNH CƯỚC CHO ĐẠI LÝ:

Kính chào quý khách, một trong những yếu tố mang lại thành công cho Viettranco là sự ưu ái của các Đại lý đang hoạt động. Chúng tôi xin gửi tới quý khách một số yêu cầu với đại lý:

 • Giá tính cước cho đại lý theo tháng được goi là giá cơ bản, tương ứng với mặt hàng Quần áo, và các mặt hàng có giá thấp hơn trong bảng giá được niêm yết công khai trên trang web nhatviet.viettranco.com Và điều kiện các mặt hàng trên một bước giá không vượt quá 30% khối lượng thùng hàng.
 • Với trường hợp các mặt hàng có Giá vận chuyển lớn hơn giá cơ bản trong bảng giá nêu trên có khối lượng vượt quá 30% khối lượng thùng hàng, giá tính cho thùng hàng sẽ thay đổi tương ứng với khối lượng hàng đó có trong thùng.
 • Các loại phụ phí sẽ được giữ nguyên hoặc thay đổi theo xét duyệt của Ban quản lý tùy theo tình trạng cụ thể của hàng hóa.

I.CÁCH TÍNH CƯỚC THÔNG THƯỜNG:

 • Cước phí vận chuyển hàng không tính theo kg.
 • Cơ sở để tính cước (Air Freight) là Trọng lượng tính cước (Chargeable Weight – C.W)
 • Trọng lượng tính cước được tính bằng cách so sánh Gross Weight (G.W/ Khối lượng thực) với Cubic Weight (Volume Weight/Trọng lượng thể tích – Gọi tắt là Thể tích) và lấy giá trị cao hơn.
 • Trọng lượng = Dài x Rộng x Cao (cm) / 5000 đối với hàng hóa quốc tế.
 • Ví dụ: bạn gửi một thùng hàng có kích thước 40 x 30 x 30. Tính theo thể tích là 40x30x30/5,000 = 7.2kg.
  • Nếu thùng hàng có khối lượng thực là 10kg. Trọng lượng tính cước là 10kg, và sẽ lấy 10kg x giá cước.
  • Nếu thùng hàng có khối lượng thực nhẹ hơn 7.2kg, vi dụ 5kg. Thì Trọng lượng tính cước là 7.2kg và sẽ lấy 7.2kg x giá cước.

II.PHƯƠNG ÁN TÍNH CƯỚC CHO ĐẠI LÝ:

 • Với các lô hàng có Thể tích < 1.3 x Khối lượng thực: Trọng lượng tính cước = Khối lượng thực
 • Với các lô hàng có Thể tích > 1.3 x Khối lượng thực: Trọng lượng tính cước = (Khối lượng thực + Thể tích) / 2
 • Ví dụ: Nếu bạn Gửi một thùng hàng có Khối lượng thực  là 20kg.
  • Nếu thùng hàng có Thể tích < 26kg. Trọng lượng tính cước là 20kg và phải thanh toán số tiền tương ứng 20kg x giá cước.
  • Nếu thùng hàng có Thể tích > 26kg (Ví dụ 27 kg). Trọng lượng tính cước là (20 + 27)/2 = 23.5 kg