Phương án tính cước:

  • Cước phí vận chuyển hàng không tính theo kg.
  • Cơ sở để tính cước (Air Freight) là Trọng lượng tính cước (Chargeable Weight – C.W)
  • Trọng lượng tính cước được tính bằng cách so sánh Gross Weight (G.W/ Khối lượng thực) với Cubic Weight (Volume Weight/Trọng lượng thể tích – Gọi tắt là Thể tích) và lấy giá trị cao hơn.
  • Trọng lượng = Dài x Rộng x Cao (cm) / 5000 đối với hàng hóa quốc tế.
  • Ví dụ: bạn gửi một thùng hàng có kích thước 40 x 30 x 30. Tính theo thể tích là 40x30x30/5,000 = 7.2kg.
   • Nếu thùng hàng bạn có khối lượng thực là 10kg. Trọng lượng tính cước là 10kg, và sẽ lấy 10kg x giá cước.
   • Nếu thùng hàng có khối lượng thực nhẹ hơn 7.2kg, vi dụ 5kg. Thì Trọng lượng tính cước là 7.2kg và sẽ lấy 7.2kg x giá cước.
  • Quý khách lưu ý đóng thùng hàng vuông vắn, để tránh Thể tích tăng một cách không mong muốn.

  Từ ngày 15/03/2016, Viettranco áp dụng cách tính cước hàng hóa mới:

  -Tất cả hàng hóa vận chuyển đều được tính theo khối lượng thực.

  -Với hàng hóa cồng kềnh:

  • Nếu kiện hàng có khối lượng thể tích >= 1.5 lần Khối lượng thực, Sẽ áp giá Hàng hóa cồng kềnh loại 1
  • Nếu kiện hàng có khối lượng thể tích >= 2 lần Khối lượng thực, Sẽ áp giá Hàng hóa cồng kềnh loại 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *